Konkurssiuhkainen maksuvaatimus on äärimmäinen keino periä saatavia ja sen vastaanottaminen haastemiehen tiedoksiantona on yrittäjälle aina pienoinen järkytys. Konkurssiuhkaisessa maksuvaatimuksessa annetaan 7 päivää aikaa hoitaa koko saatava kokonaisuudessaan velkojalle. Mikäli tätä vaatimusta ei voida toteuttaa, voi velkoja laittaa konkurssihakemuksen vireille käräjäoikeuteen. Konkurssiuhkainen maksuvaatimus ei kuitenkaan vielä tarkoita, että yhtiö menisi konkurssiin vaikka saatavia ei pystyttäisi hoitamaan määrätyssä ajassa. Omalla aktiivisuudellaan on vielä mahdollisuus vaikuttaa asioihin!

Aktiivinen yhteydenpitäminen velkojiin

Ensimmäisenä toimenpiteenä kannattaa yrittää sopia asia suoraan velkojan kanssa, eli ole rohkeasti yhteydessä velkojaan ja toimi aktiivisesti asian suhteen. Monien velkojien, kuten eläkeyhtiöiden ja verottajan kanssa, voi tehdä melko pitkiäkin maksusuunnitelmia ja tällä tavoin voidaan turvata yritystoiminnan jatko. Kannattaa kuitenkin välttää liian tiukan maksusuunnitelman tekemistä, jossa et pysty pysymään. Maksusuunnitelman noudattaminen on nimittäin ehdoton edellytys sen voimassa olemiseen. Mikäli käy niin ettet pysty hoitamaan maksusuunnitelman mukaisia maksuja ajallaan, tai kyseisille instansseille muodostuu uutta velkaa, on tässä vaarana maksusuunnitelman purkautuminen ja siten velkojen siirtäminen ulosottoon.

Velkojen siirtyminen ulosottoon

Mikäli maksusuunnitelma purkautuu ja saatavat menevät ulosottoon, on osa veloista kuitenkin jo hoidettu pois ja osoitettu omatoimista aktiivisuutta asian hoitamisen suhteen. Ahdingossa olevan yrittäjän on hyvä tietää, että myös ulosoton kanssa voi tehdä maksusuunnitelmia, joten peliä ei vielä ole menetetty. Jos kuitenkin näyttää siltä, että tämäkään ei auta vakauttamaan yrityksen taloutta ja menojen sekä tulojen suhde on epätasapainossa, voi yrityssaneeraus tuoda ratkaisun asiaan. Käy lukemassa artikkelini yrityssaneerauksesta ja siihen hakeutumisesta täältä!

Muista pitää itsestäsi huolta yrityksesi taloudellisesta ahdingosta ja siitä aiheutuneesta stressistä huolimatta! Yrittäjän tärkein työkalu on yrittäjä itse!